Stillehavslaks – en stor udfordring

Næppe noget andet sted i verden findes der så rigt et fiskevand med laks, havørred, fjeldørred, regnbueørred, som den Nordamerikanske Stillehavskyst fra den nordlige del af Californien og op til Alaska helt mod nord.

I alle staterne, der grænser op til Stillehavet, Californien, Oregon, Washington og Alaska i USA og British Columbia og Northern Territory i Canada gøres et enormt arbejde for at sikre bestandene og skabe de bedste be­tingelser for sportsfiskerne.

Bevæger man sig rundt i disse stater ses hele tiden ved selv den mindste elv et ægklækkeri for ædelfisk. De store moderfisk fanges regelmæssigt af alle typer og stryges for æg, og ynglen sættes efter et halvt, helt eller to år — afhængig af art – ud i floder, søer og elve. Omkring 80 % af de producerede ædelfisk genud­sættes til glæde for sportsfiskerne, mens omkring 20% sælges til fiskedamme, der producerer lask og ørred til konsum.

Der findes ingen statistik over hvor mange laks og ørreder, der produceres i de seks nævnte stater, men tallet løber op over en milliard yngel, alt sammen stammende fra de vilde stammer til havs og i elve, floder og søer.

Denne yngel udsættes ved en vægt fra få gram til et par kilo.

Læs resten