Gardens by the bay i Singapore

Gardens by the Bay er i gang med at omdanne ø -staten til en by i en have og dermed bliver Singapore den førende grønne by i verden. Det er naturligvis ikke uden grund, fordi den lille ø-stat på størrelse med Bornholm, skal passe på sine dyrebare få ressourcer af land, frisk luft og vand. Omgivet af 18 store træer fra 25 til 50 meters højde står jeg i en stor grøn park og betragter de anderledes og kunstneriske udformede træer. De er ikke helt almindelige. Selvom de er beklædt af over tusindvis af  planter af 200 forskellige arter, er der tale omkunstige træer af stål.                                                                                       Jeg befinder mig i Singapore i Gardens of the Bay – en kæmpe have og park, som blev indviet i 2012 og dækker et areal på over 100 hektarer. I den store have og park findes mere end 150.000 træer, planter og blomster.  Hele området er indvundet land fra havet ud for Singapore og lå uberørt i cirka 15 år, inden det store anlægs -og byggeprojekt gik i gang i 2007.

 Idéen med  haven og parken er, at det hele skal være bæredygtigt. På toppen af træerne er der solceller, som giver energi til driften af hele anlægget i parken inklusiv elektricitet og pumper til at sørge for, at de tusinder af planter får vand, dels fra parkens spildevand og dels fra den nedbør, som falder i parken.

Blandt de mange planter og blomster på stål-træerne kan nævnes eksotiske bregner, vinstokke, orkideer og også en stor samling af tropeplanter i mange afskygninger inklusiv lianer. Ståltræerne er udstyret med miljøteknologier, der efterligner det økologiske kredsløb i træer – solceller, der udnytter solenergi, der konverteres til belysning  på samme måde som fotosyntese.

CO2 neutralt

 To af træerne er i 22 meters højde forbundet med en 128 meter lang hængebro, og i det højeste træ er der placeret en restaurant i toppen. Hele projektet er også CO2 neutralt.                                                         

Her i slutningen af oktober måned er det lidt tragisk, at Singapores er dækket af smog. Byens anstrengelser på at bevare regnskov og gøre Singapore til den førende grønne by i verden og dermed lægge sig i førertrøjen når det gælder bæredygtighed, er dermed svækket.  En tyk dyne af smog havde i næsten en måned ligget over byen, hvor man kun svagt kunne se solen bag disen. Smoggen skyldes, at der afbrændes regnskov i Indonesien. Der er tale om landmænd og forretningsfolk, der illegalt afbrænder regnskov for at give plads til planting af gummitræer til udvinding af palmeolie, som er en god forretning. Det er ulovligt. Den indonesiske regering siger, at den forsøger at fange synderne. Men regeringerne i både Singapore og Malaysia føler ikke, at den indonesiske regering gør nok for at fange de kriminelle. Hele Singapore og en stor del af Malaysia og halvdelen af Indonesien var i en måned i oktober /november ramt af denne farlige smog, som på sine værste dage var meget usund at indånde.

Byen i haven

I disse år prøver Singapore at ændre sit image fra at være en have by til en by i en have, og det sker ved at der løbende anlægges flere og flere parker – mest på indvundet land. Og det nyeste projekt, Gardens og The Bay er det eneste i sin art i verden, og det har radikalt ændret byens image.     Gardens of the Bay er et kæmpeprojekt omfattende flere afdelinger. Overalt hvor vi går rundt møder vi blomster i alle regnbuens farver, blomster fra forskellige klimazoner på kloden, men naturligvis flest af  Singapores nationalblomst orkidéen.                                                                                                                 

  I den ene ende af parken ligger to kæmpedrivhuse, de største i verden. Drivhusene er konstrueret på en sådan måde, at glasset holdes fast af kæmpe stålbuer, hvor af de højeste er omkring 50 meter høje.

Al regnvandet opsamles fra overfladen og cirkulerer i et kølesystem, som endvidere er forbundet til kæmpe stål-træerne, og systemet er indrettet til at opvarme drivhusene eller nedkøle temperaturen nøjagtig til det ønskede niveau.

Det laveste og største af de to drivhuse kaldes Flower Dom. Her findes en lang række blomster og planter, som vokser i tempereret klima og subtropisk klima. I det højeste men smalleste drivhus på næsten 50 meters højde Cloud Forrest, findes en lang række tropiske plantemiljøer både fra våde og tørre områder i det tropiske klimabælte.

Og midt i drivhuset findes et kunstigt bjerg, der over fire etager er indrettet med et informations -og undervisning center, hvor der i tekst, billeder og lyd fortælles om menneskets daglige ressource forbrug og om sammenhængen mellem vand, jord, luft, mennesker og dyr og det økologiske kredsløb.

Fra toppen af dette bjerg er der lavet et vandfald på over 40 meter. I begge drivhuse, er der blandt blomsterne, lavet kunstnerisk udsmykning i form af træskærerarbejder forstillende både dyr, planter, træer og mennesker.

Informative haver

 Udover Flower Dom, Claud Forrest  og stål- træerne er der en have, hvor der fortælles om hvordan blomster og planter altid har spillet en rolle for de mennesker, der til enhver tid har boet i byen både før og efter kolonitiden.

I World of Plants fortælles om, hvordan det økologiske kredsløb fungerer i regnskoven og i alle de forskellige afsnit af haven. I den store sø, Daragonfly Lake informeres om, hvordan den opdæmmede sø i den indre del af Singapores havn påvirker økosystemet. En Childrens Garden findes naturligvis også. Her får børnene gennem leg et indblik i planternes verden. I Sun Pavillon er det jorden tørreste egne, der fokuseres på gennem lyd og billeder fra nogle af de store ørkener i verden.                                                                                                                                  Underholdning skal der også til. På parkens såkaldte eng, (cirka to hektarer) er der en underholdning scene, samt plads til 30.000 tilskuere.