Vasa – orlogsskibet i Stockholm er en national stolthed

Skibet som det ”ligger” der, får mig i et kort øjeblik ind i en drømmeverden om de store sørøverromaner og disneyfilm – jeg griber sig selv i armen – nej jeg drømmer ikke – skibet er der, så overvældende smukt og på en gang frygtindgydende. Jeg bliver betaget stående og stirre på skroget og de høje master, der i sine brune farvenuancer er belyst af flere hundrede projektører, hvis lysstråler giver skibet et aura af storhed og ødselhed. Her står jeg i den mægtige hal -næsten 100 m lang og omkring 60 høj, – hvor der er en sødlig duft af træ og en høj luftfugtighed – og betragter den svenske middelalderflådes stolthed – orlogsskibet Vasa bygget i 1628- måske det største og flotteste orlogsskib nogen sinde. Skibet fremtræder efter mange års restaurering helt som det så ud på sin jomfrurejse for snart 400 år siden.

Jeg går langsomt nærmere det store skrog og betragter de store egeplanker, der har været brugt til kølen. De er simpelthen imponerede, og selve konstruktionen vidner om stor akkuratesse og dygtighed. Et skib forud for sin tid. Men det var heller ikke ”en hvem som helst”, den svenske kong Gustav Adolf fik hentet til Stockholm for at stå i spidsen for byggeriet. Det var en af datidens mest berømte og måske en af verdens bedste skibsbyggere, hollænderen Henrik Hybertsson. Han fik stort set frie hænder til byggeriet, hvor der ikke skulle spares på noget. Når man går rundt om skibet og op i 2. sals højde, – nogen steder kan komme meget tæt på skibssiden -, ser man overalt flotte farvestrålende skulpturer og træudskæringer.

500 skulpturer og træudskæringer

Der er omkring 500 på hele orlogsskibet – der er romerske krigere, græske guder, frygtindgydende løver og smukke feminine havfruer – og alle er malet i et fyrværkeri af stærke farver. De mange skulpturer og udskæringer giver indtryk af et skib i absolut superklasse bygget med dygtighed og kreativitet, og hvor skibsbyggeren har hentet kunstnere fra mange lande for at få dekoreret krigsskibet. Alene bagstavnen – der er mellem 6 og 8 m høj – i sine røde og gule farver og udskæringer af det kongelige våbenskjold støttet af to store løver, er noget af det smukkeste og mest imponerende om bord. Det er også her at admiralens kahyt befinder sig, og udsmykningen er meget kunstnerisk – en luksuskahyt i stil med nutidens på de store krydstogtskibe.

Men selv om skibet er stort, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at med en besætning på 145 og dertil 300 soldater, så må pladsen have været meget trang- der er ikke megen plads mellem de 64 kanoner, hvor soldaterne bogstaveligt skulle leve hele tiden, mens de var ombord- men som aldrig blev til virkelighed for dem.

 Forliset

I det 17. århundrede var Sverige i gang med at bygge et imperium omkring Østersøen og landet var blandt andet i krig med Polen. For at opbygge dette storrige var der brug for en stærk flåde. Derfor byggede kongen et større antal krigsskibe på Stockholms Skibsværft og blandt dem var ”Vasa”. 

Det var ikke uden en vis stolthed at skibsbyggerne og hele staben af håndværkere på Stockholms skibsvært så frem til stabelafløbningen og klargøringen inden ”Vasa” skulle ud på sin jomfrurejse. Dagen – den 10. august 1628 – oprandt og alle strandene omkring Stockholm var fyldt med tilskuere og blandt dem mange fra det diplomatiske korps i byen. Alle så det mægtige skib glide ud fra klargørelseskajen, og så snart skibet var lidt fra land med en besætning på 145 mand, blev sejlene sat, og der blev affyret en salut fra skibets kanoner. Men kun nogle får minutter efter at sejlene var sat, begyndte orlogsskibet af få slagside og ”hun” gyngede frem og tilbage og begyndte at tage vand ind af kanonlugerne. Der gik et gys gennem mængden af tilskuere på stranden nærved, og pludselig tippede det stolte og flotte orlogsskib rundt og sank med 145 mand om bord på ovre 30 meter vand. Omkring et halvt hundrede mand af besætningen druknede. Skibets kaptajn Söfring Hansson overlevede, og blev arresteret kort efter forliset. Den svenske konge var ikke hjemme ved søsætning, han var travlt optaget af krigen i Polen og ventede utålmodig på at få sin flåde forstærket med det nye orlogsskib. Han hørte imidlertid først om forliset 14 dage efter det var sket.

 Alle blev frifundet

Kongen blev meget vred og sendt et brev tilbage til Stockholm, hvori han skrev at forliset var sket på grund ”af uduelighed og skødesløshed”, og at de ansvarlige måtte straffes. En undersøgelse blev sat i gang på slottet, men blev vanskeliggjort af, at den hollandske skibsbygger Henrik Hybertsson døde året før ”Vasa” var færdig bygget. I stedet blev hans broder og partner Arendt de Groot gjort ansvarlig for skibets færdiggørelse. Undersøgelseskomiteen konkluderede at selve byggeriet var i orden, men at dets konstruktion var dårligt disponeret. Ingen blev derfor dømt som ansvarlige for forliset.

Efter forliset lå ”Vasa” på havbunden i 333 år. Vraget blev fundet i 1956 af skibsvragspecialisten Anders Franzen, og efter at havde rejst penge til hævningen, gik man i gang, og den 24. april 1961 kom det agtværdige skib op til overfladen igen. Forud for hævningen var der gået et omfattende arbejde med at grave seks tunneler under skibet på havbunden. Herigennem blev ført stålkabler som gik op til to pontoner på havoverfladen. Alle var spændte på om orlogsskibet kunne hæves uden at det brækkede, og efter 16 etaper lykkedes det at få skibet op i hel tilstand og anbragt på en ponton. Lige siden har arkæologerne arbejdet med at behandle træskibet, så det kan bevares for eftertiden. 

Gennem 27 år besøgte omkring 11 millioner gæster det flydende skibsmuseum, inden ”Vasa” igen fik fast grund under stævnen, idet det i 1990 blev flyttet på land i den nuværende museumsbygning på 117.000 kvadratmeter. Af hensyn til at bevare træet, holdes der året rundt en konstant temperatur på mellem 17 og 20 grader i museet og en luftfugtighed på 57 %.

Fakta

Længde: 69 m
Brede: 11.7 m
Højde til maste top: 52.5 m
Dybdegang: 4.8 m
Tonnage: 1210 tons
Sejlareal: 1275 kvadratmeter på 10 sejl
Armering: 64 kanoner, 48 stk. 24 punds, 8.mindre og 6 mortere
Besætning: 445 heraf 300 soldater

Vasamuseet

Beliggenhed: I bugten over for Den gamle by i Stockholm få km fra centrum.
I forbindelse med museet findes en biograf, en restaurant og en souvenirbutik med mange spændende effekter